Home

Wykształcenie:

Dyplom lekarza medycyny Akademii Medycznej w Poznaniu

Dyplom doktora nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 Dyplom specjalisty otorynolaryngologii

Staże zagraniczne:

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej w Detroit, USA

Oddział Neurochirurgii St.Mary’s Hospital, Saginaw, USA

Obecne miejsce pracy:

Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu